sábado, 27 de noviembre de 2010

Qüestions plantejades a classe

1. Què és coneixement científic?

És un coneixement impersonal i procura establir el que ha sigut descobert per la intel·ligència col·lectiva de la Humanitat, per damunt de barreres geogràfiques, races i creences.

2.Quin és el sistema de comprovació i descobriment de la ciència?

El critèri de val·lidació considera quantre condicions que han de ser satisfetes:
a) Descripció de o dels fenòmens a explicar.
b)Propossició d'un sistema de conceptes acceptables (hipòtesi explicativa). Açò és provisional, encara no està justificada ja que manquem d'una lògica inductiva.
c)Dedducció d'altres fenòmens a partir de la hipòtesi explicativa, i descripció de les seues condicions d'observació.
d) Observació d'aquestos altres fenòmens, mesurant variables i avaluant noves evidències en termes de la hipòtesi explicativa, contrastant el que s'esperava d'acord a les dedduccions amb el que es va obtenir per l'observació.

3.Com es pot distingir un conèixement científic d'un que no ho és?

Ho podem distingir perquè el cintífic permiteix ser contrastat per l'experiència a través d'observacions i experimentació tenint la possibilitat de ser falsejat.

4.Què és la falsabilitat?

Posar de manifest alguna cosa que és o era falsa. Antònim de verificat. La falsabilitat representa el codi capaç de diferenciar entre caràcter empíric i el metafísic d'un sistema teòric.

5.Què pensa Bertrand Russell sobre el conèixement?

Bertrand Russell va tindre diferents etapes respecte la seua visió del coneixement. Després del neo-Hegelisme de la joventut Russell es va consolidar com un filòsof realista, creia que el paper primordial en l'adquisició del coneixement el tenen les experiències directes. Però encara que alguns punts de vista han perdut empenta, la seua influència es manté sòlida en la distinció de dos tipus de familiarització cap a les coses un seria "coneixement per la familiaritat" i l'altre "coneixement per la descripció". Durant un temps Russel va pensar que sols podiem conéixer les coses mitjançant dades sensorials, encara que més tard va rebutjar la idea d'una percepció sensorial intermitja.

1 comentario:

  1. Aquesta està millor en general, pero digueu coses que no em queda clar que enteneu el que sifnifiquen, per exemple 'coneixement per descripció' (Russell).
    No heu tractat de veure quin o quins autors són els que van proposar la teoría de la falsabilitat

    ResponderEliminar