martes, 26 de octubre de 2010

Les raons per les quals diem que el que ha eixit per una porta no és el mateix que ha entrat.

Des del nostre punt de vista i inspirant-nos en la cita d’Heràclit: “No podem baixar al mateix riu dues vegades perque les aigües refueixen constantment” ,podem afirmar que físicament no és el mateix, perque és més vell i si concretem, les cèl·lules que componen el seu cos ja hauran fet les seues respectives división (meiosi).

Des del punt psicològic si quan ix per la porta recibix una mala noticia pot quedar traumatitzat i canviar el seu estat mental, això canviaria a la persona i quan tornara a entrar no seria la mateixa psicològicament.

Des d’un altre punt de vista, podríem dir que és la mateixa persona basant-nos en una altra cita d’Heràcli: “Baixem al mateix riu, som i no som”, contradient el que hem afirmat en la teoría d’abans. Podriem dir que és el mateix físicament, ja que els canvis que s’han produit són inapreciables per als nostres sentits, i segons la teoria empirista: allò que no podem percebre pels sentits no és real, és a dir, no existeix canvi en la persona.

jueves, 14 de octubre de 2010

Línia de temps dels filòsofs presocràtics

QUÈ ÉS LA FILOSOFIA?

La filosofia és una disciplina que mitjançant el mètode filosòfic, qüestiona la realitat i els problemes fonamentals com són el coneixement, l'art, la moral, el llenguatge... argumentant-los per les seues causes.

domingo, 10 de octubre de 2010

¿ QUE ES LA FILOSOFÍA ?

La filosofía es el coneixement de les coses ( realitat), que proposa uns problemes fonamentals i mitjançant un metode ( metode filosòfic), s' intenta donar unes raons sobre el tema proposat anteriorment.